Paredes / Biombos

Paredes o biombos para decoración frontal, tapar accesos, división de áreas, etc.

Compartir